Pieteikuma noteikumi

 

Projekta www.produktupiegades.lv autors un īstenotājs IK ‘’FUNDAMENTAL’’ Reģ. Nr. 44102029427 un tā uzņēmuma īpašnieks Jānis Rozītis, turpmāk tekstā Īstenotājs, noslēdz šādu vienošanos ar pieteikuma iesniedzēju, turpmāk Iesniedzējs, minot abus kopā turpmāk Puses.

 

Termiņš

Šī vienošanās tiek noslēgta un ir spēkā līdz 2021. gada 20. martam. Abām Pusēm ir iespējams sazināties vienai ar otru, lai lemtu par tālāku projekta darbību.

 

Īstenotāja atbildība un pienākumi

Īstenotājs ir atbildīgs par mājaslapas un domēna www.produktupiegādes.lv darbību un uzturēšanu tiktāl, cik tas ietilpst Īstenotāja iespējās attiecībā pret trešajām pusēm, kuras iesaistītas mājaslapas un domēna izvietošanā un darbības nodrošināšanā.

Īstenotājs ievieto Iesniedzēja pieteikuma formā norādīto informāciju mājaslapā www.produktupiegādes.lv .

 

Iesniedzēja atbildība un pienākumi

Iesniedzējs nodrošina Īstenotāju ar vajadzīgo informāciju.

Iesnēdzējs apmaksā Īstenotāja sagatavoto rēķinu tajā norādītajā apjomā un termiņā.

Pakalpjuma maksa un rēķina apmaksa

Īstenotājs izraksta rēķinu par mārketinga pakalpojumiem, iekļaujot Iesniedzēja norādītos rekvizītus.

Rēķina pamata summa par informācijas ievietošanu mājaslapā www.produktupiegades.lv tiek noteikta kā vienreizēja maksa 25 Euro apmērā.

Iesniedzējs apmaksā rēķinu uz Īstenotāja norādīto bankas kontu rēķinā norādītajā laikā.

 

Ar pieteikuma noteikumu apstiprināšanu Iesniedzējs piekrīt noslēgt vienošanos par norādītā uzņēmuma ievietošanu www.produktupiegades.lv mājaslapā. Ar savu apstirpinājumu Iesniedzējs piekrīt augstāk minētajam.

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS

SOCIĀLIE KONTI

  • PacelLatviju
  • PacelLatviju
PL logo circkle.jpg

LAPU IZSTRĀDĀJA UN PIELĀGOJA

Fundamental LOGOziime - Copy.jpg.png